Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i ST Petrus och Paulus kyrka i Hallunda betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Avgiften finansierar den lokala församlingens verksamheter och aktiviteter för dig och dina barn!

  • Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
  • Firande av olika högtidligheter med mat, dans övriga aktiviteter. Se exempel för 2017:

Den 31 januari firades gudtjänstdeltagarna Ninivefastan med en gemensam lunch i kyrkans lokal.
 
Gemensamma frukostar efter gudstjänsten
 
Den 24 april firades också helgonet Sankt Ahos dag och medlemmarna, som traditionen påbjuder, tog med sig en maträtt hemifrån för att äta tillsammans i kyrkans lokal.
 
Den 28–29 juni firade kyrkan sina helgons högtid, nämligen apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus högtid (Shahro) med en fest för alla besökare, där man bjöd på mat, dryck och aktiviteter.
 
Den 13 september firade man det heliga korsets upptäckande med en ”shahro” i kyrkan och med en mindre fest för alla besökare efteråt, där man bjöd på lättare mat.
 
Den 9 december anordnade kvinnosektionen en stor fest till minne av de två stora helgonen Santa Lucia och santa Barbara. Tillställningen lockade till sig många församlingsmedlemmar och det bjöds på uppträdanden, dans. musik, mat m.m.
 

  • Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
  • Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
  •  Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
  • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
  • Ett rikt musikliv med köer och musiker
  • Stöd till dem som sörjer
  • Stöd till fattiga och behövande i utsatta delar av världen

Så vad kostar det?

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör.

Medlemsavgiften för 2018 är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Den som är medlem i ST Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrka den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.