Om oss

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och hur vi är mot varandra och skapelsen – och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för oss på ST Petrus och Paulus.

St Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrka är en kyrkobyggnad i Hallunda i Botkyrka kommun, vid Hallunda trafikplats längs E4, bara ett hundratal meter från den romanska Botkyrka kyrka från 1100-talet. St Petrus och Paulus  är en församlingen inom den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, och är en av sex syrisk-ortodoxa kyrkor i Sverige. Kyrkan bekostades av medlemmar både inom och utom Sverige, och invigdes högtidligt år 2004.

Sankt Petrus och Paulus kyrkas fasader är uppförda i rött och gult tegel i olika nyanser. Utformningen har inspirerats av de äldsta kristna kyrkorna, exempelvis i Tur Abdin i sydöstra Turkiet. Långhuset löper i öst-västlig riktning och kröns av en lökkupol i guldfärgad plåt och två kvadratiska klocktorn som avslutas med kupoler. Det enskeppiga kyrkorummet har ett traditionellt utformad kor med tre altare. I anslutning till kyrkorummet finns en festsal, samlingslokaler, bibliotek, kontor och lokaler för hemspråksundervisning, söndagsskole- samt scoutverksamhet.

Välkommen in och lär dig mer om oss!
 

Du är välkommen att tillhöra och vara en del av en större gemenskap.

De flesta kommer någon gång i kontakt med ST Petrus och Paulus kyrka genom livet. Det kan vara när livet känns bräckligast eller absolut bäst. 

Här finns alltid en plats för dig!