som medlem i ST Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrka betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

Söndagsskolan

Kyrkan har under 2017 utvecklat och omorganiserat sin söndagsskoleverksamhet med bl.a. nya pedagoger. Under gudstjänsterna mellan kl. 10.00 - 11.00 samlas ca 50–60 barn i olika åldrar i verksamheten, och man sysselsätts med olika meningsfulla aktiviteter inom den kristna tron.

Föreläsningar och fikastunder

Varje tisdag eftermiddag brukar Fr. Chabo El Khoury, eller en inbjuden gäst, ge en föreläsning i teologiska ämnen till äldre deltagare.

Dessutom brukar kvinnosektionen inom kyrkan ha olika aktiviteter för kyrkans medlemmar, såsom regelbundna träffar för samvaro på vardagar, matlagningstillfällen och utflykter till andra församlingar och kyrkor.
 

Hela människan

Kyrkan har under året startat ett samarbete med Hela Människan (som arbetar med kyrkornas gemensamma sociala arbete). I detta samarbete ingår matutdelningen en gång i veckan till behövande. Maten levereras till kyrkan via Hela Människan genom ett samarbete med olika mathandlare i området (främst Ica Maxi – Flemingsberg). Kyrkan tar emot maten och ser sedan till att organisera och dela ut matprodukterna till behövande.

Resor

Kyrkan anordnar resor till bl.a. Jerusalem, Jordanien och Turkiet för besök till våra heliga platser och kulturarv. Resorna är subventionerade till våra medlemmar och erbjuds till inköpspris.

Dessutom anordnar kyrkan tillsammans med bl.a. kvinnostyrelsen regelbundna resor och aktiviteter i Sverige till exempel Vadstena kloster